Privacyverklaring

Fanfare Oefening Kweekt Kennis (OKK) respecteert de persoonlijke levenssfeer van leden, dirigenten en relaties, die betrokkenen zijn bij de muziekvereniging en haar (muzikale) activiteiten. Fanfare OKK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als muziekvereniging.

Fanfare OKK verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Fanfare OKK bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Fanfare OKK van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens .

Fanfare OKK zorgt voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens.

Analytische cookies

Fanfare Oefening Kweekt Kennis heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Tevens zijn de IP-adressen geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar een individueel persoon. De gegevens die verkregen worden via deze analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen, waaronder ook Google zelf.

Fanfare OKK gebruikt een cookie van Google Analytics voor:
•Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
•Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
•Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
•Het optimaliseren van de website

Analytische cookies worden altijd geplaatst. Het niet geven van toestemming voor het plaatsen van cookies heeft geen gevolgen voor analytische cookies.