Samen muziek maken is erg leuk. Of je nu jong of oud bent, je kunt altijd starten met het bespelen van een muziekinstrument. Het is mogelijk via fanfare OKK een muziekopleiding te volgen op een instrument dat in de fanfare thuishoort. Je krijgt dan een instrument en lesboeken in bruikleen en we brengen je in contact met een geschikte muziekdocent. En na het behalen van het A-diploma kun je bij het fanfareorkest meespelen.

Subsidieregeling gemeente Moerdijk
Ouders of verzorgers van kinderen tussen de 6 en 18 jaar kunnen bij de gemeente Moerdijk tot maximaal € 200,- subsidie per jaar aanvragen voor muziekles. Voorwaarden:

  • ouders/verzorgers betalen minimaal de helft van het lesgeld
  • de docent is geregistreerd bij de gemeente Moerdijk met een diploma conservatorium, KvK-nummer en een Verklaring Omtrent Gedrag
  • het kind woont in de gemeente Moerdijk
  • uiterlijk acht weken na start van de lessen moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn
  • na afloop van de lessen wordt een kopie van de factuur bij de gemeente Moerdijk ingediend voordat deze wordt uitbetaald.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Moerdijk.

Jeugdcultuurfonds
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen kunsteducatie kunnen volgen, kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdcultuurfonds voor een bijdrage. Kijk voor de mogelijkheden op www.jeugdcultuurfonds.nl.

Neem voor meer informatie over een muziekopleiding bij fanfare OKK contact op met Ellie Akkermans tel: (0168) 45 29 97 of per e-mail: voorzitter@fanfareokk.nl.