Op 11 december 2020 is, toch nog onverwacht, ons erelid Kees van Kastel op 80-jarige leeftijd overleden. Kees speelde euphonium en was sinds 1951 een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging.  Hij sloeg zelden een repetitie of concert over. Op 10 september was hij nog voor het laatst op de repetitie. Daarna nam zijn gezondheid af en kon hij niet meer naar de repetities komen. Hij werd gemist.

In november 2007 is Kees erelid geworden omdat hij iedere maand, ruim 40 jaar lang, oud papier heeft opgehaald voor onze vereniging.

Bij ons jaarlijks dauwtrappen had Kees een onmisbare rol: hij stippelde ruim van te voren een mooie wandelroute uit door de polders rond den Hoek naar een ontbijtlocatie.  Ook bij andere verenigingsactiviteiten deden we nooit tevergeefs een beroep om hem wanneer het ging om een handje te helpen. Buiten zijn gezin was OKK erg belangrijk voor Kees.  

Tijdens de crematieplechtigheid op 17 december hebben we, op gepaste wijze, met muziek afscheid van Kees genomen.

“Waar woorden tekort schieten, spreekt de muziek.”

Categorieën: In memoriam