Bestuur fanfare Oefening Kweekt Kennis

Secretariaat
Pierre Gruca
076 – 5934864
secretariaat@fanfareokk.nl

Voorzitter
Ellie Akkermans
0168-452997
voorzitter@fanfareokk.nl

Penningmeester
Pierre Nuijens
penningmeester@fanfareokk.nl

Agatha Aper (activiteiten)
0168-452941
aper@ziggo.nl

Albert van Loon
albertvanloon1959@gmail.com

Babs de Groot